•  ÚVOD 
 • FOTOVOLTAIKA 
 • NAŠE NABÍDKA 
 • TECHNOLOGIE 
 • KALKULACE 
 • O NÁS 
 • FAQ 
 • KONTAKT 

 • Při výrobě elektřiny pomocí fotovoltaických článků jde v zásadě o to, že na rozhraní dvou materiálů, na které dopadá světlo, vzniká elektrické napětí. Uzavřením obvodu lze získat elektrický proud. Nejčastěji používaným materiálem na výrobu fotovoltaických článků je křemík. Rozlišují se monokrystalické solární články, které se skládají z jediného krystalu křemíku s pravidelnou krystalickou mřížkou a polykrystalické solární články, které se skládají z mnoha různě orientovaných krystalů. Pro praktické využití jsou oba typy článků stejně vhodné.
  Předpokládá se, že během několika desetiletí budou fotovoltaické panely vyrábět až dvacetinu světové potřeby elektřiny. Jejich provoz je ekologicky čistý, nevzniká při něm žádné znečištění ani jiné negativní vlivy. Uvádí se, že energie potřebná na jejich výrobu se vrátí dle jednotlivých typů za 2-5 let. Zdroj energie je nevyčerpatelný a přístupný kdekoli, omezujícím faktorem tak zůstávají pouze finanční možnosti investora.
  Bereme-li v úvahu území ČR, dopadne ročně v průměru 950 až 1050 kWh energie na 1 m2. Celková průměrná roční doba slunečního svitu jen v Praze představuje asi 1550 hodin. S ohledem na účinnost fotovoltaických panelů a dalších potřebných zařízení, lze za rok získat z 1 m2 80 až 120 kWh elektrické energie.
  Díky příznivým technickým parametrům je investice do fotovoltaických instalací velmi výhodná. Reálná návratnost investic se pohybuje v rozsahu 7 až 10 let.

   


  Realizace


  Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

   
  APOLOSOLAR s.r.o.
  © 2009 APOLO SOLAR s.r.o.